TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021

20 April 2021

Ngày 20/4/2021, tại trụ sở 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Tổng công ty Đức Giang long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ...

HỘI  THAO PCCC NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

HỘI THAO PCCC NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP

22 March 2021

Thực hiện kế hoạch số 116/KH-TCTĐG ngày 25/2/2021 vv hưởng ứng tháng an toàn VSLĐ – PCCN. Ngay từ những ngày...

«
»

PRODUCTION NETWORK

ht

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

12565825
Today
Yesterday
All
1704
10905
12565825