Tổng công ty Đức Giang tổ chức quyên góp quỹ từ thiện 2020

        Phát huy truyền thống - đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam :”Uống nước - nhớ nguồn”; “Đền ơn - đáp nghĩa“, “Lá lành đùm lá rách”;  Tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước nhằm “Xoá đói - giảm nghèo”. Hưởng ứng lời kêu gọi do TƯ mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động…Đặc biệt ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. 
        Ngày 20/10/2020 Tổng công ty Đức Giang đã tổ chức “Lễ quyên góp từ thiện năm 2020”, tới dự và tham gia có Ban lãnh đạo, BCHCĐ, Đoàn TN và toàn thể CBCNVđóng góp vào quĩ “Từ thiện” để TCT thay mặt CBCNV ủng hộ các hoạt động từ thiện năm 2020. Toàn hệ thống đã quyên góp được 316 triệu đồng cho quỹ từ thiện.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ
IMG 4337 724x483IMG 4295 724x483IMG 4349 724x483IMG 4401 724x483IMG 4430 724x483IMG 4454 724x483
Read 501 times Last modified on Tuesday, 27 October 2020 18:55

HEAD QUARTER

HEAD QUARTER:
Duc Giang Corporation (DUGARCO)
ADDRESS: No.59,Duc Giang Street, Duc Giang Ward, Long Bien Districts, Hanoi City, Vietnam

PHONE: +84-43827-1344
Email: info@mayducgiang.com.vn - sales@mayducgiang.com.vn

PRODUCTION CAPACITY

 

total: 24 factories = 160 production line ~ 10,600 workers
- 5 million pcs jackets, coats, blazers
- 15 million pcs men’s shirts, ladies’ shirts
- 1 million pcs pants
- 2 million pcs fashion products, uniforms and workwear

 

DETAILS

STATISTIC

11311843
Today
Yesterday
All
2175
5459
11311843